Ondernemend

Postzegelvereniging De Globe nnog steeds springlevend

APELDOORN – Postzegelvereniging De Globe Apeldoorn beleefde in de jaren ’80 haar hoogtepunt met rond de 450 leden. Anno 2016 zijn er nog 120 van over en het aantal loopt ieder jaar wat terug. “Een zorgelijke ontwikkeling”, menen voorzitter Thom Kroes en de bestuursleden Jan Kerseboom en Peter Pannekoek. Zij willen echter graag laten weten dat hun vereniging nog steeds springlevend is en bulkt van leuke activiteiten.

Kerseboom is al bijna 47 jaar lid van de vereniging en spant daarmee de kroon. Pannekoek keerde twee jaar geleden terug in Apeldoorn en fungeert als veilingmeester binnen De Globe. Beiden begonnen al op jeugdige leeftijd met hun hobby, die vandaag de dag nog maar door relatief weinig jongeren wordt beoefend. Dat was vroeger wel anders, stelt Kerseboom: “Ik ging vanaf mijn zevende jaar wekelijks met een kwartje naar postzegelhandel De Globe om een setje zegels te kopen. Dan was mijn zakgeld ook meteen op. En ik kende meer jongens die dat deden. Destijds kon je in Apeldoorn ook op diverse locaties aan je zegels komen. Nu zijn er nog maar twee winkels over: één aan de Nieuwstraat en één aan de Ugchelseweg.”
Leden jonger dan veertig jaar heeft De Globe al enige tijd niet meer. De meesten zijn zelfs een stuk ouder en vaak eindigt het lidmaatschap op ‘natuurlijke wijze’. “Ja, zo is het. Leden komen te overlijden. Gelukkig gaat hun nalatenschap niet verloren voor ons als filatelisten. We hebben een heuse Nalatenschapscommissie in het leven geroepen, die de nabestaanden bijstaat in het veilig stellen van de postzegelcollectie van de overledene.”

Zeldzame kavels
Toen Pannekoek begon met zijn verzameling postzegels, ging hij aanvankelijk voor – naar eigen zeggen – ‘de hele wereld’. “Dat heb ik later gespecificeerd naar ‘alles van België tot 2010’ en ‘alles van Duitsland vroeger en nu’. Daarnaast verzamel ik ook op onderwerp, waaronder ‘Kastelen in Europa’ op postzegels. Alleen daarvan zijn er al duizenden in omloop, dus ik kan nog even vooruit.” Hij vervolgt: “Op een veiling koop je kavels met veel materiaal al voor 60 euro. En soms heb je geluk. Ik had eens een kavel met daarin zegels met de voormalige Engelse koningin Victoria. Helgoland, een (tegenwoordig Duits) eiland in de Noordzee, viel in de tweede helft van de negentiende eeuw nog onder het bestuur van Groot-Brittannië. Destijds zijn er ongeveer slechts 20 postzegels uitgegeven, dus je voelt ‘m al aankomen: de originele zijn rond de 3.000 euro waard. Díe had ik niet, helaas, maar ik was al blij met de herdrukken ervan”, lacht Pannekoek. “De gelimiteerde reeks originele zegels komt met een certificaat van echtheid. Overigens is de zogenoemde ‘Blauwe Mauritius’ de beroemdste zegel in omloop, maar de duurste ooit is een ‘1 cent’ van Brits-Guyana die ooit werd geveild voor liefst 7 miljoen!”

Traditionele verzamelaar
Jan Kerseboom noemt zichzelf een ‘traditionele verzamelaar’. “Met de nadruk op Nederland vroeger en nu, waarbij ik vooral let op de verschillende typen stempels.” Daarnaast is hij verzot op de Engelse postzegelboekjes. Hij loopt veel postzegelbeurzen af om zijn hobby te completeren. “Het jaarlijkse evenement Postex in de Americahal, bijvoorbeeld, is zeer de moeite waard met mooie tentoonstellingen.”
De clubavonden van De Globe worden één keer per maand gehouden – op de derde maandagavond van elke maand van 19.30 tot 22.00 uur – in het Stichting Dap-Gebouw aan Schorpioenstraat 6 en frequent bezocht door globaal veertig leden. “De eerstvolgende bijeenkomst is op 21 november. Daarnaast vinden er twee maal per jaar speciale lezingen plaats over de verschillende facetten van filatelie, ofwel door eigen leden ofwel ‘ingehuurd’. Een aantal leden kan niet meer fysiek deelnemen aan de clubavonden omdat hun gezondheid dat niet meer toelaat, ze niet meer zo mobiel zijn. Voor hen en de overige leden hebben wij een rondzenddienst. Er circuleren dozen met daarin boekjes volgeplakt met zegels. Hieruit kan een keuze gemaakt worden. Een paar keer per jaar worden de bedragen van de uitgenomen postzegels automatisch afgeschreven.”
Thom Kroes is ook alweer vijftien jaar lid van De Globe en sedert maart van dit jaar preses van de vereniging. “Ik ben jarenlang nauw betrokken geweest bij de rondzenddiensten. Toen de vorige voorzitter aangaf te stoppen met zijn taken, heb ik met veel plezier het stokje overgenomen.” Ondanks zijn pensionering is Kroes een drukbezet baasje en heeft hij – naar eigen zeggen – te weinig tijd voor zijn hobby. “Maar ik verzamel nog wel graag de landenzegels van Portugal – overigens uitsluitend de gestempelde – en thematisch de postzegels met vlinders.”

Oubollig imago
Het gaat overigens, naar omstandigheden, goed met De Globe, zeker sinds de vereniging is opgenomen in het Samenwerkingsverband Filatelie. “Alleen vechten we nog, en met ons alle andere postzegelverenigingen in het land, tegen het oubollige imago van onze hobby. Dat het iets voor oude mensen is. Ja, ons jongste lid is begin veertig, we hebben helaas geen jeugd. Maar tegen hen zeg ik: ‘Filatelie is een reflectie van de maatschappij. Je kunt postzegels verzamelen van elk denkbaar onderwerp. Dit heet thematisch verzamelen, vooral populair bij de jeugd. Denk aan Disney, ruimtevaart, sport etc. Het is bovendien niet per se een dure hobby! Voor slechts een paar euro kun je op een veiling al een album vol met postzegels aanschaffen. Verder houden we op onze clubavond steevast een verloting met een mooie prijzentafel en ook een dobbelcompetitie, puur voor de gezelligheid.” Eén keer per jaar ook verzorgt De Globe een postzegelquiz voor de eigen leden en introducés. “Dat is meteen een interessant stukje vaderlandse geschiedenis. Ook op educatief vlak is filatelie dus een bijzonder fascinerende hobby!”