Stedendriehoek

Jagen geen rijkeluishobby meer

DEVENTER – Jagen is meer dan een tijdverdrijf van onze koninklijke familie. Was het vroeger een liefhebberij van de hoogste standen, tegenwoordig wordt de jacht vooral beoefend door natuurliefhebbers.

Zij zijn gebonden aan strenge regels en mogen niet zomaar dieren neerschieten. Veel beheerders van natuurterreinen, zoals Staatsbosbeheer, stellen jaarlijks vast hoeveel exemplaren van de verschillende wildsoorten mogen/moeten worden geschoten, om te zorgen dat de wildstand gezond is en de resterende dieren goede overlevingskansen hebben.

Op vrijdag 16 november komt Sieka Knol bij Deventer Huisgenoten een lezing houden over de jacht en jachthonden. Zij zal iets vertellen over de geschiedenis ervan en ingaan op het moderne jachtbedrijf. Hoe honden daarbij helpen, laat zij zien met haar eigen jachthond, een Drentsche Patrijshond (zie foto).

De bijeenkomst begint om 14.30 uur in het Rode Kruisgebouw, H.G. Gooszenstraat 10 te Deventer. De entreeprijs bedraagt voor leden €5,-, niet-leden betalen €10,-. Echter, geïnteresseerden in het netwerk voor 50plussers mogen één keer gratis een activiteit bijwonen. Meer informatie via telefoon 06-48646798 of e-mail info@deventerhuisgenoten.nl