Stedendriehoek

Vraag om laadpalen neemt flink toe

DEVENTER – Afgelopen jaar was sprake van een flinke stijging van aanvragen van openbare oplaadpalen en een verdrievoudiging van het groene stroomverbruik op die oplaadpalen. Vooral in het afgelopen najaar zijn veel nieuwe aanvragen ingediend. Het college wil aan de toegenomen vraag tegemoet komen.

Eind dit jaar staan er 54 oplaadpalen, waarvan er 25 in 2019 zijn geplaatst. Vorig jaar zijn 49 oplaadpalen aangevraagd, met een piek in het najaar. Het aantal volledig elektrische auto’s neemt flink toe. Eigenaren van elektrische auto’s geven steeds vaker aan dat er krapte is bij de oplaadpalen. Zij vragen om twee gereserveerde oplaadplekken per oplaadpaal en twee extra oplaadpalen. In de binnenstad is behoefte aan meer oplaadpalen in parkeergarages. Voor bijzondere situaties in de binnenstad heeft het college ingestemd met een oplaadpaal op de openbare weg.

Nieuwe maatregelen
Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag, wil het college enkele maatregelen nemen: Er zijn E-rijders die na het laden blijven staan bij de oplaadpaal, de zogenoemde laadpaalklevers. De gemeente vraagt aan gebruikers de oplaadpaal te delen, met bijvoorbeeld een WhatsAppgroep en gaat zo nodig de oplaadduur beperken; verminderen van de maximale loopafstand tot een oplaadpaal van 300 meter naar 250 meter; bij nieuwe aanvragen de mogelijkheid opnemen een extra oplaadpaal te plaatsen binnen 250 meter van de aanvrager, om tot een gewenste spreiding van de oplaadpalen in de gemeente te komen; twee extra oplaadplekken aanwijzen bij de bestaande oplaadpalen, indien de laadbehoefte meer is gebleken dan 5000 kwh op jaarbasis.