Stedendriehoek

Veel belangstelling voor herdenkingen op Het Grote Kerkhof

Op 4 mei werd op verschillende locaties in Deventer een herdenking gehouden waarbij werd stilgestaan bij de prijs en waarde van vrijheid. Er was veel belangstelling voor de herdenkingen op het Grote Kerkhof. Voorafgaand aan de dodenherdenking bij het beeld van de verzetsstrijder was woensdag 4 mei om 19.15 uur een herdenking bij het Indië Monument de ‘Wachtende moeder’ ter nagedachtenis aan de Deventer oorlogsslachtoffers in het voormalige Nederlands Indië en Zuid Oost Azië in de jaren 1942-1950.

Na een toespraak door Joep Walter, voorzitter van de Stichting Indië Monument Deventer, las Daniël Drost een gedicht voor. Vervolgens volgde een kranslegging door H. van Straten namens de nabestaanden en namens de Stichting Indië Monument en door wethouder Frits Rorink namens de gemeente Deventer.

Na de bloemlegging door belangstellenden ging de stille tocht naar de herdenking voor het stadhuis. Het is nog steeds rommelig op het prachtige plein in verband met de herinrichting. In de beperkte ruimte was alles voor de aanwezigen toch goed te volgen door het gebruik van grote schermen.

Net voor achten legden burgemeester Ron König en Bas Donkers een krans voor het monument van de verzetsstrijder. Om 20 uur kon je een speld horen vallen tijdens de twee minuten stilte. Daarna volgde een programma met toespraak en korte films over Deventer. Het waren aangrijpende beelden en verhalen uit de platgebombardeerde stad. Sommige beelden werden aangevuld met hartverscheurende beelden uit Oekraïne.

Mila Theijs las het verhaal voor van Riekie en Gerard van Dijk die meemaakten hoe Riekies zus Betsy en haar baby van veertien dagen oud de bom op hun huis in de Lange Zandstraat niet overleefden. Het programma werd op stemmige wijze ondersteund door doedelzakspelers, een gelegenheidskoor en lokaal talent Vera Bon. De afsluiting met defilé en het leggen van bloemen door burgers was in het Stadhuis met koorzang in de Burgerzaal door ‘Lechayim’.