Stedendriehoek

Vanuit de bijstandnweer aan het werk

DEVENTER – Hoe komen mensen vanuit de bijstand het snelst weer aan het werk? Om op die vraag een antwoord te vinden, wil de gemeente deelnemen aan een proef met de Participatiewet. De gemeente dient een onderzoeksvoorstel in bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De gemeenteraad stemde op 8 november 2016 in met de Deventer deelname. Mensen met een bijstandsuitkering moeten nu voldoen aan strikte eisen. Zo moeten zij vijf keer per week solliciteren en hebben zij regelmatig overleg met een werkmakelaar van Deventer Werktalent (DWT). In het onderzoek wordt bekeken wat er gebeurt als je bijvoorbeeld de sollicitatieverplichting loslaat en mensen op hun eigen manier op zoek gaan naar werk. Of juist de begeleiding intensiveert.

Onderzoeksgroepen
Er komen vier onderzoeksgroepen. Naast een groep met de huidige situatie, komt er een groep met dezelfde verplichtingen en meer begeleiding. Een groep krijgt minder verplichtingen en vooral begeleiding op afstand. Tot slot een groep met minder verplichtingen en begeleiding naar behoefte. Mensen in deze groep hebben minstens eens per halfjaar een gesprek bij DWT.

Vrijwillige deelname
Mensen in de bijstand worden uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek en worden geselecteerd voor een van de onderzoeksgroepen. Zij zijn vrij om wel of niet mee te doen. Iedere onderzoeksgroep bestaat uit 100 personen. Deelnemers moeten ouder zijn dan 27 jaar, psychisch gezond zijn en niet in de schuldhulpverlening zitten.

Begeleiding door Saxion
De begeleiding van de proef is in Deventer in handen van Saxion. Deventer Werktalent zorgt voor de uitvoering. Het ministerie maakt in juni bekend welke gemeenten deel mogen nemen. Als Deventer een van deze gemeenten wordt, start de proef op 1 oktober.