Stedendriehoek

Van bommen naar nieuwe natuur

DEVENTER – De afgelopen jaren was langs de IJssel regelmatig het geluid te horen van ontploffende bommen, vergezeld van een opstijgend rookwolkje. Op die momenten was het hele gebied rondom afgezet, terwijl een halve dag later het voor de vele recreanten weer volop genieten was van de natuur en het water. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan Ruimte voor de Rivier. Grote kranen werkten dag en nacht. Het werk hield niet op na 17.00 uur. Regelmatig gingen in de vroege ochtend de lampen van de machines aan, waarbij zij niet doofden tot laat in de avond.

Onlangs is weer één van de laatste grote projecten afgerond, bij Veessen en Wapenveld. Hier is evenwijdig aan de IJssel een hoogwatergeul aangelegd met een innovatieve klepconstructie. Bij extreem hoog water kunnen de kleppen open en elke twee seconden kan er op dat moment de hoeveelheid water van een zwembad door. De rivierverruiming bij Deventer heeft plaats gevonden in twee projecten en over een lengte van twee kilometer. Twee geulen zorgden voor meer ruimte voor de IJssel bij hoogwater.
De uiterwaardvergraving Keizers-, Stobben- en Olsterwaarden betrof een aanleg van een geul over de volle lengte van het gebied. De geul is ongeveer honderd meter breed. In het zuiden sluit de geul aan op de jachthaven van Deventer, in het noorden op de plassen van de Hengforderwaarden. De uiterwaardvergraving leidt tot een waterstanddaling van tien centimeter bij hoogwater.
De uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard omvatte de aanleg van een geul op de westoever van de IJssel, die bovenstrooms de Bolwerksplas begint, doorloopt voor het IJsselhotel langs in de richting van de Ossenwaard. Het Worpplantsoen, een van de oudste stadsparken van Nederland, heeft sindsdien een nieuwe groene oever aan de IJssel gekregen. Hier leidt de vergraving tot een waterstanddaling van negentien centimeter.
Een nieuw natuurgebied
Het gebied is aantrekkelijk geworden, ondanks de weerstand die er was bij Deventernaren voor de start van het project. Het IJsselhotel heeft een fraaie ligging gekregen aan het water, waarbij een vrij uitzicht op de IJssel en de skyline van Deventer is ontstaan. Op de westoever is een nieuwe aanlegsteiger gemaakt, geïnspireerd op de beroemde schipbrug die op deze plek heeft gelegen. Een stukje historie is hiermee weer tot leven gekomen.
Rivier met eigen wil
De IJssel gaat zijn eigen gang en de dynamiek van wisselende waterstanden heeft voor een waardevolle riviernatuur gezorgd. De doelen van Natura 2000 zijn hiermee behaald: zorgen dat de biodiversiteit toeneemt. Een veiliger gebied, toename van het aantal watervogels, verbeterde wandel- en watersportmogelijkheden en een verfraaiing van het gebied zijn het resultaat van Ruimte voor de Rivier project Deventer.
Foto: Ruimte voor de Rivier