Stedendriehoek

Tuinen van Zandweerd aangesloten op warmtenet Zandweerd

Warmtebedrijf Ennatuurlijk gaat aan de slag met het ontwerp en de realisatie van de eerste warmtecentrale als onderdeel van het Slim Warmtenet Zandweerd. Tot eind 2024 zorgt deze centrale voor de warmtelevering aan de nieuwe appartementen aan de Rubensstraat en de nieuwbouw in de Tuinen van Zandweerd. Het college heeft hiervoor een opdracht gegeven.

Door de aanleg van een warmtecentrale, kunnen de 86 nieuwe appartementen van Eigen Bouw volgens afspraak tijdig collectief worden verwarmd. De appartementen worden eind dit jaar opgeleverd. Ook de huizen in de Tuinen van Zandweerd kunnen worden aangesloten op het warmtenet. De eerste woningen worden nu gebouwd. Recent is een peiling gedaan onder de aanstaande nieuwe bewoners van de Tuinen van Zandweerd. Daaruit bleek dat bijna 75% van de particuliere nieuwbouwers met een bouwvergunning heeft aangegeven dat ze willen aansluiten op het warmtenet. De rest kiest voor eigen duurzame oplossingen voor de verwarming van hun huis. Dat geldt ook voor de tiny houses.

De gasgestookte warmtecentrale is vast onderdeel van het Slim Warmtenet Zandweerd en dient als back-up en piekvoorziening voor het warmtenet. De aanleg van de centrale is vervroegd omdat het uiteindelijke warmtenet pas klaar is na oplevering van de woningen aan de Rubensstraat en in de Tuinen van Zandweerd. Deze woningen moeten al wel verwarmd worden. Als het warmtenet klaar is, worden ook deze woningen verwarmd met warmte van de rioolwaterzuivering. Met het Slim Warmtenet Zandweerd kunnen ongeveer 2.000 woningen in Zandweerd duurzaam worden verwarmd.

Stand van zaken warmtenet
Begin 2021 zijn de eerste buizen van het warmtenet aangelegd en de Tuinen van Zandweerd bouwrijp gemaakt. De onderhandelingen met Ennatuurlijk over de realisatie, instandhouding en exploitatie van alle andere onderdelen van het Slim Warmtenet Zandweerd zitten in de laatste fase. Wethouder Carlo Verhaar: “Ik heb er alle vertrouwen in dat we die snel kunnen afronden en de volgende stap kunnen zetten in de aanleg van het warmtenet.”