Stedendriehoek

Start herontwikkeling WC Colmschate in zicht

DEVENTER – Het college van burgemeester en wethouders heeft het uitvoeringskader voor de vernieuwing en uitbreiding van winkelcentrum Colmschate vastgesteld. Afhankelijk van de afronding van de voorbereidende werkzaamheden starten de eerste bouwactiviteiten waarschijnlijk nog eind dit jaar, begin volgend jaar.

 

HB Capital en DVP Planontwikkeling hebben in overleg met winkeliers, bewoners, marktondernemers, adviesraden, bomenstichting en de gemeente Deventer een ontwikkelingsplan en uitvoeringskader opgesteld. HB Capital, investeringsbedrijf van de familie Blokker en eigenaar van de winkels in het winkelcentrum, voert de vernieuwing stapsgewijs uit. Afhankelijk van de afronding van de voorbereidende werkzaamheden wordt eind dit jaar, begin volgend jaar gestart met de vernieuwing van drie bestaande gebouwdelen van het winkelcentrum. Het gaat om de zijde Pets&Co, het bouwdeel Bruna en aan het binnenplein de zone van de voormalige boekwinkel. Op verzoek van HB Capital is de gemeente al gestart met het verleggen van kabels en leidingen.

 

Groot draagvlak
Het 25 jaar oude winkelcentrum krijgt een nieuwe verschijningsvorm. Ook wordt de parkeersituatie verbeterd en uitgebreid. Wethouder economie Robin Hartogh Heys: “Dit is een prachtige ontwikkeling. Zeer gewenst en het draagvlak is onder alle betrokkenen groot. De ontwikkeling past ook uitstekend bij het detailhandelsbeleid van de gemeente.” Naast de winkels wordt ook het openbaar gebied op verschillende plekken aangepakt. De parkeerterreinen worden heringericht en er komt meer parkeerruimte, onder andere op het terrein van het huidige tankstation. In de voorlopige plannen voor de Holterwegzone is een nieuw tankstation opgenomen.