Sport

‘Samen delen is samen groeien’

DEVENTER – Stichting Sportservice Overijssel en Stichting Topsport Overijssel zijn gestart met het verkennen van de mogelijkheden om de huidige samenwerking te intensiveren, inclusief de optie om over te gaan tot een fusie. Het ijkpunt voor deze verkenning is 1 september 2020, een eventuele fusie per 1 januari 2021.

Sportservice Overijssel is een bekend en een vertrouwd adres voor het verzamelen, delen, analyseren en monitoren van data en trends, via bijvoorbeeld de verenigingsmonitor en het ontwikkelen van lokale sportakkoorden. Topsport Overijssel stimuleert provincie-breed initiatieven om ‘het beste uit jezelf’ te halen via de inzet van onder anderen talentenregisseurs en een buurtsportcoach talentenherkenning, om zo een omgeving te creëren die voortdurend inspireert en uitdaagt. Het uitgangspunt van deze samenwerking is om breedte- en topsport met elkaar te verbinden.

Hierdoor ontstaat er binnen de sportinfrastructuur een compleet en overzichtelijk aanbod van de sport- en beweegactiviteiten en ondersteuningsmogelijkheden in Overijssel. Dat is belangrijk voor het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van alle inwoners in Overijssel. Tevens geeft het een positieve ontwikkeling aan de topsport in deze provincie.

Douwe Prinsse, voorzitter Sportservice Overijssel, daarover: “Voor Sportservice Overijssel is Topsport Overijssel een logische partner. We versterken elkaar: samen delen is samen groeien.” Arthur Bennink, voorzitter Topsport Overijssel, sluit zich daarbij aan: “Samen met Sportservice Overijssel zorgen we ervoor dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen.”

Regiepunt/startpunt voor brede alliantie

Door het brede en groeiende aanbod van sport- en beweegactiviteiten in Overijssel is er in de provincie, bij gemeenten, sportbedrijven en sportprofessionals veel behoefte aan een duidelijk informatie- en regiepunt voor een gezamenlijke programmering en een katalysator voor kennisdeling van succesvolle pilots, innovaties en leefstijlinterventies.

De ontwikkeling van de nieuwe organisatie vormt daarmee ook de basis voor een brede alliantie van overheden, maatschappelijke organisaties en sportbedrijven voor een overzichtelijke en herkenbare sport- en beweeginfrastructuur in Overijssel.

Provinciaal Sportakkoord

Voor de realisatie van onder andere het Provinciaal Sportakkoord wordt die alliantie-gedachte dan ook van harte toegejuicht en hebben de betrokken organisaties vanuit de ‘Koplopergroep’ uitgesproken dat ze het samenwerken en samengaan van beide organisaties als een belangrijke stap in die richting zien.