Stedendriehoek

SGP Voorst laat sociale gezicht zien

VOORST – Arco Hak (midden op foto) van SGP Voorst is deze verkiezingen voor de vijfde keer lijsttrekker. Dirk van Garderen en Lucie van Maanen-Hardeman zijn kandidaat-raadsleden. Kenmerkend voor SGP Voorst is dat zij bij willen dragen aan een menswaardig leven voor iedereen. Dat betekent elkaar dienen en recht doen aan alle mensen. Dit vind je terug in de campagne die zij voeren.

Arco: “We willen het groen in de gemeente Voorst behouden en de zonnepanelen weren uit de weilanden. Zonnepanelen onttrekken landbouwgrond aan de voedselproductie, ontsieren het landschap en veroorzaken overlast door de weerspiegeling. Wij zijn voorstander van kernenergie, net als in Finland.”
De partij wil ook dat er nagedacht wordt over het beheer van de wolf, niet zozeer de roedels maar de ‘lonesome wolves’. “Er is sprake van toenemende overlast van loslopende wolven in het natuurgebied van de Hoge Veluwe. Zij vallen andere dieren aan. Straks als de wildstand is uitgedund, komen ze deze kant op. We zitten hier met behoorlijk veel schapen, dus dat moeten we niet hebben. Wij pleiten daarom voor een wolvenvrije gemeente.”
SGP ziet de boeren als beheerders van het landschap en willen dat de tijd, energie en middelen die zij inzetten om het Voorster landschap tot de groenste gemeenschap van Europa te laten zijn, beloond wordt. “Daar moet een financiële tegemoetkoming tegenover staan. We willen ook dat er meer oog komt voor de stille armoede onder inwoners van onze gemeente. Vooral nu de energieprijzen schrikbarend omhoog schieten. Mensen zijn bang om hun huis goed te verwarmen. De gemeente moet dit beter gaan monitoren. Wij maken ons ook zorgen over de kinderen uit gezinnen die kampen met armoede. Voor hen moet het net als voor andere kinderen mogelijk zijn om naar het zwembad te gaan. Wij willen een voucher voor diploma A.”
De partij van lijsttrekker Arco Hak wil ook dat er een einde komt aan de ‘incident-politiek’ binnen de gemeente. “De politiek moet gedreven worden op visie en de verdeeldheid van de partijen onderling moet opgelost worden. Wij moeten vooral de burger niet vergeten”, doet Arco zijn oproep.