Stedendriehoek

Landelijke subsidie voor Deventer sportimpulsen

DEVENTER – Oldstars Deventer, Schooljudo en Sportbuurtvereniging Voorstad hebben landelijke sportsubsidie toegekend gekregen. Verschillende sportverenigingen in de gemeente Deventer maken onderdeel uit van één van deze drie toegekende sportimpulsen in Deventer. Hiermee wordt voor het vijfde jaar op rij een impuls gegeven aan de georganiseerde sport in Deventer.

 

De sportimpuls is een rijkssubsidie met als doel nieuwe doelgroepen in beweging te brengen. Van de 290 ingediende aanvragen in Nederland zijn er drie toegekend aan Deventer sportverenigingen met een totale waarde van meer dan 200.000 euro. De projecten in Deventer veroveren hiermee een groot aandeel van het landelijke budget dat beschikbaar is gesteld.

Oldstars Deventer
Vijf voetbalverenigingen in de gemeente Deventer hebben, met ondersteuning van de combinatiefunctionaris van Sportbedrijf Deventer, de handen ineen geslagen om het Oldstars Walking Football in Deventer van de grond te krijgen. FC RDC, SV Helios, VV Activia, SV Schalkhaar en Koninklijke UD liggen verspreid over Deventer, waardoor de beweegactiviteit straks voor veel inwoners van Deventer toegankelijk is.

Schooljudo
‘Structureel Schooljudo op basisscholen in lage SES-wijken in Deventer!’ is een initiatief van Budo Vereniging Deventer, tien basisscholen, Sportbedrijf Deventer en combinatiefuncties uit de betreffende wijken, de gemeente Deventer, Stichting Leergeld en Schooljudo. De gezamenlijke ambitie is om een bijdrage te leveren aan de sociale en motorische ontwikkeling en de sportparticipatie te verhogen van basisschoolkinderen uit drie lage SES-buurten Keizerslanden, Voorstad en de Rivierenwijk.

Sportbuurtvereniging Voorstad
Het project Sportbuurtvereniging in de wijk Voorstad richt zich op kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Met dit project wordt een basissportaanbod voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar structureel tot stand gebracht. Wanneer mogelijk wordt ook een aanbod voor jongere kinderen en jongeren tot 21 jaar ontwikkeld. De doelstelling is zoveel mogelijk kinderen en jongeren door te laten stromen naar sportverenigingen.

In 2017 krijgen verenigingen nogmaals de kans om gebruik te maken van de regeling sportimpuls. Sportbedrijf Deventer houdt op dinsdag 6 december 2016 een informatieavond voor sportverenigingen. Meer informatie: www.sportbedrijfdeventer.nl/sportiefdeventer.