Stedendriehoek

Gulden Adelaar voor Specialistisch centrum Ontwikkelingsstoornissen

Uitreiking De Gulden Adelaar aan Dimence. Burgemeester Andries Heidema met de trotse winnaars: vanaf links Bram Sizoo, Daan Josee en Jasper Wagteveld.

DEVENTER – Het Specialistisch centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) van Dimence kreeg in het nieuwe Stadshuiskwartier in Deventer de Gulden Adelaar 2016 uitgereikt. Dit betreft de culturele en wetenschapsprijs van de gemeente Deventer.

 

De prijs wordt sinds 1957 eens in de twee jaar toegekend aan een persoon of instelling die de meest uitblinkende prestatie heeft geleverd op het gebied van beeldende kunsten, literatuur, muziek, toneel of wetenschap. Aan de Gulden Adelaar is een gedenkpenning en een geldbedrag verbonden.

Het SCOS krijgt deze prijs vanwege haar bijdrage aan de kennis over en de behandeling van ontwikkelingsstoornissen. Het SCOS deelt haar kennis en innovatieve inzichten over het ziektebeeld en de behandeling op veel verschillende manieren. Ze geeft presentaties op nationale en internationale congressen, verzorgt in Nederland cursussen en bijscholingen en biedt promovendi promotieplaatsen. “Daarmee draagt SCOS bij aan het vergroten van de wetenschappelijke kennis over deze complexe stoornis en de toepassing ervan in de behandeling”, aldus het college van burgemeesters en wethouders.