Stedendriehoek

Go Ahead Eagles en Deventer Ziekenhuis slaan handen ineen

DEVENTER – Go Ahead Eagles en het Deventer Ziekenhuis gaan nauwer met elkaar samenwerken. Vorige week ondertekenden beide partijen een intentieverklaring. In de verklaring is onder meer afgesproken dat Go Ahead Eagles met ingang van het nieuwe seizoen voor de medische begeleiding van de spelersgroep gebruik maakt van het Deventer Ziekenhuis. Ook op andere terreinen willen beide organisaties elkaar meer gaan vinden.

Om de medische samenwerking vorm te geven, is binnen het Deventer Ziekenhuis een Go Ahead Eagles Medical Board opgericht. Deze bestaat uit diverse medisch specialisten en staat onder leiding van chirurg Herbert Roerdink van het Deventer Ziekenhuis. Bij Go Ahead Eagles is Suzanne Huurman als nieuwe medisch coördinator verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op medisch gebied. Huurman maakt al sinds 2015 als clubarts deel uit van de medische staf en is vanaf komend seizoen drie dagen per week te vinden op de burelen van De Adelaarshorst.

“Go Ahead Eagles is er trots op dat het Deventer Ziekenhuis op medisch gebied onze preferred supplier is”, zegt Robert Pierik, die de portefeuille Medische Zaken heeft in de Raad van Commissarissen van Go Ahead Eagles. “De samenwerking gaat echter verder dan alleen het medische terrein. We willen bijvoorbeeld ook gezamenlijke projecten voor de Deventer bevolking opzetten op het gebied van preventie en voorlichting. Uiteraard blijft het jaarlijkse bezoek van de selectie van Go Ahead Eagles aan de kinderafdeling van het Deventer Ziekenhuis ook onderdeel uitmaken van de onderlinge samenwerking.”

Bestuursvoorzitter Gita Gallé van het Deventer Ziekenhuis kijkt uit naar de samenwerking: “We zullen elkaar het komende jaar meer opzoeken en concrete projecten samen uitwerken. Dat doen we omdat het Deventer Ziekenhuis en Go Ahead Eagles organisaties zijn die zich sterk aan elkaar en aan Deventer en omgeving verbonden voelen. We hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid naar deze regio en kunnen elkaar zeker op het gebied van zorg en gezondheid heel goed versterken. De samenwerking is daarom niet alleen positief voor club en ziekenhuis, maar voor iedere inwoner van Deventer. Eén regio, één club, één ziekenhuis, dat willen we gezamenlijk uitstralen.”