Stedendriehoek

Gezond Schoolplein open bij Kindcentrum Rivierenwijk

DEVENTER – Maandag opende het Schoolpleinen ActieTeam van basisschool Kindcentrum Rivierenwijk in Deventer het Gezonde Schoolplein. Zij werden hierin bijgestaan door wethouder Jan Jaap Kolkman, die het nieuwe schoolplein officieel opende.

 

De leerlingen van de school zijn actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe schoolplein. De grijze tegelvlakte is veranderd in een uitdagende speelomgeving waar volop gespeeld kan worden met en in water, waar heuvels zijn om op te klimmen of vanaf te rennen en de vele struiken en bomen niet alleen speelplezier geven, maar ook voor natuureducatie gebruikt worden. Spelen heeft een andere dimensie gekregen.

Jantje Beton, IVN, het RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad helpen tot eind 2016 in totaal zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met de realisatie van een Gezond Schoolplein. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Dit is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Kindcentrum Rivierenwijk is daarom blij dat zij werd geselecteerd.

Ton Plagman, directeur Kindcentrum Rivierenwijk: “Vorig jaar zijn we in ons nieuwe schoolgebouw getrokken. Het plein was een sluitpost in de begroting en zo zag het er ook uit: tegels zo ver het oog reikte. Nu is van een plein eigenlijk geen sprake, het is een totale speel- en leeromgeving. We hebben een natuurlijk plein voor kleuters en peuters, klim- en klauterbergen, een waterpark, een prachtige schommelplek en plekken waar we buitenlessen geven. De buitenlessen worden ondersteund door de vele verschillende bomen, struiken en planten die zijn aangeplant. In het najaar wordt er nog een kunstobject toegevoegd dat dient als chillplek voor de kinderen. Dan is de buitenruimte optimaal benut en hebben de kinderen in de wijk een prachtige speelplek. Zeker nu de gemeente ons ook het park grenzend aan de school ter beschikking heeft gesteld!”

Om ervoor te zorgen dat het Gezonde Schoolplein een structurele bijdrage levert aan de gezondheid van de leerlingen, ontvangt de school begeleiding bij onder andere het: organiseren van beheer en onderhoud; inzetten van gezonde activiteiten; verankeren van educatieve buitenactiviteiten in het bestaande lesprogramma; behalen van het vignet Gezonde School; vervullen van een ambassadeursrol richting alle scholen in Nederland. Zo wordt verankering in het gezondheidsbeleid van de scholen gewaarborgd, bekleedt de school een belangrijke voorbeeldfunctie en draagt het schoolplein bij aan een gezonde omgeving voor jongeren uit de wijk. Kindcentrum Rivierenwijk draagt het vignet Gezonde School en heeft het themacertificaat ‘Bewegen en sport’ behaald.