Stedendriehoek

College wil extra bijdrage voor jeugdzorg regio

DEVENTER – Burgemeester en wethouders stellen voor om €500.000 uit de reserve decentralisatie Jeugdzorg/WMO beschikbaar te stellen voor jeugdhulp. Zo wil het college de continuïteit in de jeugdzorg waarborgen en het oplopen van eventuele wachtlijsten tegengaan. In alle tien andere gemeenten in de regio IJsselland worden soortgelijke voorstellen voor extra geld gedaan.

 

Na het overgangsjaar 2015, waarin de continuïteit van zorg centraal stond, staan dit en volgend jaar in het teken van de verandering in de zorg. Gemeenten in de regio willen met zorgaanbieders werken aan effectievere en efficiëntere jeugdzorg. Daar komen snel voorstellen voor. Dat is nodig, omdat de decentralisatie van zorg van rijk naar gemeente gepaard ging met een flinke bezuiniging. De landelijke TransitieAutoriteit Jeugd gaat op verzoek van de IJssellandgemeenten en zorgaanbieders onderzoeken of de budgetten die in dit deel van het land door de rijksoverheid beschikbaar zijn gesteld, realistisch zijn. Eind vorig jaar werd duidelijk dat de gemeenten door een grotere vraag naar hulp dan verwacht, in 2016 te weinig geld beschikbaar hebben. Zorgaanbieders kunnen op korte termijn niet minder of goedkopere zorg bieden zonder dat cliënten daar de dupe van worden. Gemeenten en zorgaanbieders hebben voor 2016 afspraken gemaakt om continuïteit voor cliënten te waarborgen. De regiogemeenten hebben afgesproken samen 2,3 miljoen euro in te zetten om de financiële tegenvaller op te vangen. Het college vraagt de gemeenteraad daarmee akkoord te gaan; dat gebeurt ook in de andere gemeenten in de regio.