Zorg

‘Zorg hoog op agenda krijgen’

Betere samenwerking tussen formele en informele zorg kan de druk op Apeldoornse mantelzorgers verminderen. (foto: Gerd Altmann)

APELDOORN – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn lokale raadsleden op donderdag 10 maart uitgenodigd voor een informatie- en inspiratiesessie over het thema ‘Samen zorgen voor Apeldoorners’.

De bijeenkomst op het Stadhuis is een initiatief van stichting de Kap, samen met diverse zorg- en welzijnsorganisaties. De initiatiefnemers hopen zo de samenwerking tussen formele en informele zorg hoog op de politieke agenda van het nieuwe Apeldoornse college van B&W te krijgen.

De formele zorg door beroepskrachten en de informele zorg door mantelzorgers en vrijwilligers is in Apeldoorn goed en professioneel georganiseerd. Door vergrijzing en personeelstekorten neemt de druk op de hulpverlening echter toe. Deze toenemende druk raakt in het bijzonder de mantelzorgers. Bijna tien procent van de mantelzorgers is overbelast. Echter bieden veel Apeldoornse vrijwilligers praktische en sociale hulp: van vervoer en gezelschap tegen eenzaamheid tot vervangende mantelzorg.

Samen zorgen voor Apeldoorners

Als gemeente, zorgprofessionals en maatschappelijke initiatieven de handen ineenslaan, blijft goede zorg en ondersteuning voor de inwoners van Apeldoorn behouden en kan een beroep op zwaardere zorg worden voorkomen. Daarom vragen zorg- en welzijnsorganisaties aan de Apeldoornse politieke partijen om de samenwerking tussen formele en informele zorg een prominente plek te geven in het nieuwe collegeprogramma.

Lineke Maat, directeur van stichting de Kap, omschrijft de ambitie van de initiatiefnemers als volgt: “Vooropgesteld, er wordt in Apeldoorn al veel samengewerkt op het gebied van de hulpverlening, maar het kan nog beter. We willen deze samenwerking waar nodig naar een hoger plan tillen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het gezamenlijk invullen van vervangende zorg om mantelzorgers te ontlasten. En dat zorgprofessionals nog beter zicht krijgen op wat vrijwilligers kunnen bijdragen. Wij vragen het nieuwe college van B&W dit te ondersteunen.”

Aanjager
Hoe ziet zij dat voor zich? “Om de keten van formele en informele zorg te versterken moeten we gebruik maken van elkaars kwaliteiten, menskracht en deskundigheid. Daarbij zouden we goede voorbeelden moeten delen, zodat we elkaar  inspireren en van elkaar leren. Ook willen we knelpunten boven tafel krijgen en als regels  en systemen in de weg staan, dit samen oplossen. Volgens mij kan de gemeente in dit proces vooral een goede aanjager zijn.”

De informatie- en inspiratiesessie ‘Samen zorgen voor Apeldoorners’ op donderdag 10 maart is van 18.00 tot 19.00 uur in de Raadzaal van het Stadhuis. Na afloop van de bijeenkomst maken de initiatiefnemers een notitie die ze aanbieden aan de informateur. Geïnteresseerde inwoners die de bijeenkomst willen bijwonen kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen naar l.maat@dekap.nl.