Stedendriehoek

Voorlichting over hormoontherapienbij borstkanker in Gelre Apeldoorn

APELDOORN – Gelre ziekenhuizen Apeldoorn houdt op maandag 12 december een voorlichtingsbijeenkomst over hormoontherapie, die gegeven wordt bij de behandeling en nazorg bij borstkanker. De bijeenkomst is bedoeld voor patiënten die hormoontherapie krijgen of die binnenkort gaan starten met de therapie en hun naasten.

De voorlichting wordt georganiseerd door de oncologie/mammacareverpleegkundigen en verpleegkundig specialist van de poliklinieken Interne Geneeskunde en Chirurgie. De bijeenkomst is van 13.30 tot 15.00 uur en vindt plaats in het Auditorium. Aanmelden is niet nodig.

De oncologie/mammacareverpleegkundigen merken dat patiënten vaak niet goed op de hoogte zijn van het doel van de hormoontherapie of begrijpen wat voor soort behandeling zij volgen. Sommige patiënten stoppen daarom voortijdig met hun behandeling. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst leggen de verpleegkundigen uit wat hormoontherapie is, waarom het gegeven wordt en wat de bijwerkingen zijn. Ook is er uitgebreid gelegenheid voor het stellen van vragen.

Hormoontherapie – of anti-hormonale therapie – is een behandeling met medicijnen die gegeven wordt in de behandeling van borstkanker, mits de borstkankercellen gevoelig zijn voor geslachtshormonen. De medicijnen verlagen de beschikbaarheid van de vrouwelijke geslachtshormonen in het lichaam of gaan de werking ervan tegen. Daardoor wordt de groei en vermeerdering van het aantal borstkankercellen zoveel mogelijk verhinderd. De behandeling duurt vaak meerdere jaren en wordt toegepast als toegevoegde behandeling na een operatie om mogelijk achtergebleven kankercellen uit te schakelen.