Stedendriehoek

Volop paasactiviteiten in Vaassen

VAASSEN – Pasen is het grote feest voor christenen. Ze staan dan stil bij de opstanding van Christus. Naast de kerkdiensten in de verschillende kerken zijn er in Vaassen ook een aantal gezamenlijke activiteiten.

“Bij zonsopgang (06.40 uur) beginnen de activiteiten op begraafplaats de Wanenk. Daar lezen we dan tussen de graven het Paasevangelie en zingen enkele liederen. We verzamelen om 06.35 uur bij de ingang van de begraafplaats. Daarna lopen we door het dorp naar kerkelijk centrum de Rank om daar gezamenlijk aan te sluiten bij het Paasontbijt”, vertelt Wim van ’t Einde.
“We gaan ook gezellig met een heleboel mensen ontbijten op Eerste Paasdag. Iedereen is van harte welkom om 08.00 uur in de Rank. Door diverse sponsoren is het mogelijk om dit ontbijt gratis aan te bieden. Deelname kost dus helemaal niets, maar een financiële bijdrage voor ons project Kontaanoo, voor ontwikkeling van onderwijs in Gambia, wordt zeer op prijs gesteld. U kunt zich tot 13 april via e-mail opgeven bij Anneke van Lohuizen: annekevanlohuizen@outlook.com. Het ontbijt is afgelopen voordat de Paaszang op de Markt begint.”
Al jarenlang een traditie: zingen op het Marktplein op Eerste Paasdag. “Iedereen is ook nu weer van harte welkom om 09.15 uur om te zingen van en over Pasen: het feest dat Jezus uit het graf is opgestaan. Leden van het Vaassens Fanfare-Corps zullen de samenzang begeleiden. Het weer zal geen roet in het eten gooien, want bij slecht weer kan er in de Dorpskerk gezongen worden. De samenzang eindigt op tijd, zodat iedereen deel kan nemen aan de paasvieringen in de eigen kerken. Deze beginnen op die zondag allemaal om 10.00 uur.”