Stedendriehoek

Succesvol lesprogrammaApentrots weer van start

APELDOORN – De scholen zijn weer begonnen en dit betekent dat basisschoolleerlingen opnieuw aan de slag kunnen met Apenheuls lesprogramma Apentrots. Deze lessenserie over beweging en gezonde voeding is sinds de lancering in 2016 een groot succes. Afgelopen jaar mocht Apenheul ruim 1.000 leerlingen verwelkomen voor de afsluitende les in het apenpark.

Apentrots is ontwikkeld door Apenheul, JOGG Apeldoorn en Junior Lifestyle. Het doel is om kinderen te laten zien dat bewegen leuk is en dat gezond én lekker eten heel goed samen gaan. Apen zijn de inspiratiebron voor het lesboek. “Kinderen kunnen veel van apen leren als het om bewegen en gezond eten gaat”, vertelt Erwin Cheizoo van Apenheul. “De belangstelling voor Apentrots is groot en de reacties van de scholen zijn positief. Vooral de combinatie van lessen op school en in Apenheul spreekt de kinderen aan. Eén van hen vond het zelfs de leukste les van het jaar.”

Gratis voor basisscholen

Tijdens het lesprogramma volgen de leerlingen eerst een aantal lessen op school. Hierbij wordt een link gelegd tussen de voeding van apen en mensen, maar ook tussen de manieren waarop apen en mensen bewegen. Tijdens de afsluitende les in Apenheul kunnen de kinderen dit alles met eigen ogen zien. Erwin: “Wij vinden het belangrijk om kinderen meer te leren over apen en natuur. Ook willen we ons verbinden met de inwoners van Apeldoorn. Daarom worden alle groepen zes van basisscholen uit de gemeente Apeldoorn actief benaderd om deel te nemen aan dit lesprogramma. Dat het zo’n succes is, is iets om trots op te zijn.”

Toekomstplannen

Vanaf volgend jaar zal Apentrots ook actief worden aangeboden aan scholen buiten de regio Apeldoorn. Erwin: “Voeding is slechts één van de vele apenthema’s waarover kinderen het nodige kunnen leren. In de toekomst willen we ook scholenprogramma’s over andere thema’s ontwikkelen. Apen kunnen bijvoorbeeld ook een inspiratiebron zijn als het gaat om sociaal gedrag of communicatie.”

De verspreiding van het lesprogramma wordt gecoördineerd door Weslie Gerrits, JOGG-regisseur van gemeente Apeldoorn. Scholen die vragen hebben of alvast meer informatie willen over het lesprogramma, kunnen contact met hem opnemen via e-mail w.gerrits@apeldoorn.nl