Stedendriehoek

Regenboogzebrapad

APELDOORN – Apeldoorn krijgt een regenboogzebrapad om aandacht te vragen voor de diversiteit en acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse mensen (LHBTI). Het zebrapad komt er dankzij een initiatief van de Apeldoornse scholiere Fenne de Kroon. Zij vroeg het college van burgemeester en wethouders eerder dit jaar om dit zebrapad te realiseren.

Het college heeft besloten dit sympathieke idee te gaan uitvoeren, ook naar aanleiding van vragen van de fracties van D66, GroenLinks en PvdA over dit onderwerp. Het regenboogzebrapad wordt in oktober of november gerealiseerd op het Stationsplein bij het centraal station in Apeldoorn. Het regenboogzebrapad wordt een verlenging van het bestaande zebrapad op het stationsplein, waar op de trottoirs aan de noord- en zuidzijde de regenboogstrepen geschilderd worden.