Stedendriehoek

Ontmoeting van culturen in De Maten

APELDOORN – Zondag 12 februari vanaf 13.30 uur verzorgt Stichting Ontmoeting de Maten (SOM) voor de twaalfde maal ‘De Maten in Geuren en Kleuren’. Deze activiteit vindt ook dit jaar plaats in De Drie Ranken, Eglantierlaan 202. Burgemeester John Berends opent het evenement.

De Maten in Geuren en Kleuren is een jaarlijkse ontmoeting van culturen die al elf keer met succes is georganiseerd. De laatste edities bezochten ruim 600 mensen dit evenement. Bezoekers en deelnemers krijgen de gelegenheid elkaar te ontmoeten, kennis met elkaar te maken en met facetten van diverse culturen die er in de Apeldoornse samenleving zijn.

Ook wordt op de actualiteit ingespeeld. Dat komt tot uiting in een lezing en een workshop rond ‘verdraagzaamheid’. De lezing wordt verzorgd door prof. dr. Herman Noordegraaf, bijzonder hoogleraar voor diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij heeft zich veel bezig gehouden met de inzet voor een samenleving met rechtvaardige verhoudingen. De workshop wordt gegeven door Roelof Oudman, betrokken bij diverse Apeldoornse maatschappelijke initiatieven. Het programma bestaat verder uit workshops met een cultureel tintje en een infomarkt over diverse culturen die aanwezig zijn in Apeldoorn en organisaties die hier mee betrokken zijn. Ook zijn er muziek- en dansoptredens.

Door het organiseren van deze activiteit wil Stichting Ontmoeting de Maten (SOM) een bijdrage leveren aan het bevorderen van onderling begrip en respect voor elkaar, ten gunste van de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk. Zie voor meer informatie de website www.stichtingontmoetingdematen.nl, mail naar info@stichtingontmoetingdematen.nl of bel 06-80105113.