Stedendriehoek

Mening geven over geluid bij evenementen

APELDOORN – Apeldoorn wil een levendige stad zijn waar veel te kiezen valt voor uitgaan en vermaak. Maar Apeldoorn wil ook een leefbare stad zijn waar mensen met plezier wonen. Vooral als het gaat om evenementen is het goed om de balans te vinden tussen leefbaarheid en levendigheid. Een hulpmiddel daarbij is een goed evenementenbeleid waarin de afspraken staan en de regels waar men zich aan moet houden.

 

Als onderdeel van dat beleid is het afgelopen jaar gewerkt aan een nieuwe nota Geluid bij Evenementen en locatieprofielen voor de plaatsen in Apeldoorn waar regelmatig evenementen zijn. Met als belangrijkste vraag: ‘Waar zitten de grootste veranderingen in de nota Geluid bij Evenementen ten opzichte van het bestaande beleid?’

Er wordt rekening gehouden met de ver doorklinkende bastonen. Er worden maxima genoemd voor het basgeluid. Er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de stadsdelen. In het centrum wordt bijvoorbeeld meer ruimte gegeven voor levendigheid dan aan de bosrijke randen. Zo zijn er drie ‘ringen’ onderscheiden met onder meer elk eigen maximawaarden voor het geluid.

De locatieprofielen geven informatie over een bepaalde locatie. Hierbij kan gedacht worden aan wat goed past op die plek en wat de parkeermogelijkheden zijn. Daarnaast bevat een locatieprofiel instructies over de straten die moeten worden geïnformeerd bij een evenement en het vat samen welke beperkingen er zijn als het gaat om het geldende bestemmingsplan. In een locatieprofiel vinden de organisatoren instructies over wat er van hen wordt verwacht. Tenslotte is in het profiel per locatie het nieuwe geluidsbeleid en de gevolgen daarvan alvast verwerkt. Denk hierbij aan (geluids)normen, het aantal keer dat een evenement mag plaatsvinden, begin- en eindtijden, en de lengte in dagen.

De locatieprofielen liggen nu klaar voor de inspraak; inwoners kunnen dus hun mening kenbaar maken. Men vindt de stukken op de website van de gemeente Apeldoorn: www.apeldoorn.nl/locatieprofielen. Reageren kan tot en met woensdag 26 oktober, via e-mail naar e.j.peters@apeldoorn.nl of via de post naar: College van B &W, eenheid Publiek Ondernemen en Wijken, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn onder vermelding van ‘Locatieprofielen en de nota Geluid’. Daarnaast kan men de stukken ook inzien bij de receptiebalie van het stadhuis.