Stedendriehoek

‘Mantelzorgers vragen om inzicht en ondersteuning’

Op dinsdag 10 november was de landelijke Dag van de Mantelzorg, reden voor de raadswerkgroep Mantelzorg om hier nog eens extra aandacht voor te vragen. Zij wijst op het belang van mantelzorg en de extra aandacht die de raad er aan geeft in de raadsperiode 2018-2022.

Jose Bonenberg (Foto Rob Voss)

José Bonenberg, raadslid voor het CDA-Apeldoorn, vertelt meteen dat ze moeite heeft met het woord mantelzorg. “Het is een te beladen woord voor iets vanzelfsprekends als naar elkaar omzien. Dat hoort bij je opvoeding, vind ik.”

“Zelf heb ik in het verleden voor mijn ouders gezorgd toen dat nodig was, maar ik voelde me in geen enkel opzicht een mantelzorger: ik was gewoon de dochter die haar ouders hielp. En ik weet ook heel goed dat dit niet voor iedereen mogelijk is, maar ik vind het wel heel normaal dat men wat vaker naar elkaar omziet: voor elkaar klaarstaan, even een soepje brengen naar de buurman. Het hoeft echt niet altijd om de ‘grote zorg’ te gaan, een klein gebaar maakt soms al het verschil.”

Bonenberg vindt het overigens heel belangrijk dat zowel de mantelzorgers zich gehoord weten alsook degene die de mantelzorg ontvangt. “Zeker ook in coronatijd. Immers, deze maanden hebben we minder inzicht in wat zich achter de Apeldoornse voordeuren afspeelt. Binnen de gemeente Apeldoorn zijn niettemin voldoende zorgfaciliteiten beschikbaar, niemand hoeft hier tussen wal en schip te vallen.” Het CDA-raadslid doet in dit kader nog maar eens een beroep op instanties als (sport)verenigingen en kerken om de medemensen ook in deze vreemde periode niet uit het oog te verliezen. “En aandacht te hebben voor ook de jonge mantelzorgers, die voor hun zieke ouder zorgen. In het pre-coronatijdperk waren er regelmatig fysieke ontmoetingen tijdens de PMA. Dat kan nu even niet, maar laat ook de jonge mantelzorgers weten dat ze gezien worden. Een aai over de bol doet wat dat betreft al wonderen.”

Gerry van Bruggen (Foto Rob Voss)

Gerry van Bruggen, raadslid voor Lokaal Apeldoorn, kreeg in een eerdere publicatie al eens de loftuiting ‘politica met een passie’ mee. Ze ziet zichzelf echter niet als politica, maar meer als volksvertegenwoordiger met een opdracht.

“Ik vind het zo belangrijk dat mantelzorgers gezien en gehoord worden en weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning. Daar wil ik hen graag bij helpen. Wanneer ik in gesprek ben met mantelzorgers en zorgvragers, luister ik vooral ook naar het verhaal áchter de woorden; ik probeer aan het gezicht van iemand af te lezen wat er speelt en wat hij of zij nodig heeft.”

Net als voor haar raadscollega José Bonenberg dekt voor Gerry de term mantelzorg zeker niet de lading. “Het blijft toch een containerbegrip, nietwaar? Het kan immers gaan om lichte bijsturing en ondersteuning van een zorgvrager, maar ook om intensieve zorg die dag en nacht duurt. Met de werkgroep Mantelzorg werken we eraan om voor alle zorgverleners en -vragers inzichtelijk te maken waar ze terecht kunnen met hun behoefte. Daarbij ga ik altijd uit van de vraag: als ik zelf mantelzorg nodig heb, wat zou ik dan willen?”

Natuurlijk vindt het raadslid van Lokaal Apeldoorn de Dag van de Mantelzorg en het mantelzorgcompliment prima manieren om aandacht te vragen voor dit onderwerp. Maar mantelzorg speelt het hele jaar en dus moeten de mantelzorgers ook buiten die 10e november weten dat ze zichtbaar zijn binnen een samenleving. “Dat je in beeld bent, er niet alleen voor staat!” Daarbij doet ze meteen een oproep aan mantelzorgers om hun verhalen te delen. “Als gemeenteraad en werkgroep willen wij inzichtelijk kunnen maken welke maatschappelijke initiatieven er momenteel op dit gebied zijn. Mantelzorgers vragen niet om geld, daar gaat het hen niet om, maar om inzicht en ondersteuning. Zij moeten dus weten waar ze dat kunnen krijgen.”

Tim Kamphuis

Tim Kamphuis, raadslid voor de VVD, ervaart de noodzaak van mantelzorg uit de eerste hand. “Mijn grootouders wonen nog zelfstandig, beiden zijn een stukje in de tachtig. Mijn opa is licht dementerend en mijn familie doet veel voor hen. Even een potje koken, gewoon de belangrijke dagelijks dingen.”

“Als lid van de raadswerkgroep Mantelzorg inventariseer ik, op mijn beurt, via zogenoemde ‘keukentafelgesprekken’ met zorgverleners en zorgbehoevenden hoe de mantelzorg beter kan.” Net als José Bonenberg, overigens, beschouwt Kamphuis het helpen van zijn grootouders niet per se als mantelzorg. “Het is toch heel normaal dat je zoiets doet voor je familie?”

Zowel privé als professioneel maakt de 30-jarige VVD-er zich sterk voor de mantelzorgwaardering. “Een jaar geleden hebben we in dit kader goede gesprekken gevoerd met werkgevers. Daaruit bleek gelukkig dat veel werkgevers betrokken zijn bij hun werknemers die met mantelzorg te maken hebben. Zeker ook in deze coronatijd zijn we er met ons allen nadrukkelijk op gewezen dat het omzien naar elkaar ontzettend belangrijk is. Daarom ook ben ik zo blij met de initiatieven die ik terugzag op de sociale media, om anderen te helpen met bijvoorbeeld de maaltijdvoorziening. De lokale overheid is er natuurlijk voor zorgverleners en -vragers als het echt moet, maar het is daarnaast heel belangrijk dat we als samenleving aandacht blijven schenken aan mantelzorgers, ook buiten de Dag van de Mantelzorg om. Vrijwilligersorganisatie De Kap doet hierin al heel goed werk. We willen met de raadswerkgroep de aandacht voor mantelzorg verder gaan uitbouwen; dat wijkbewoners op elkaar letten en elkaar helpen indien nodig. En waar dat niet kan, helpen wij als overheid graag mee.”

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag, neemt u dan contact op met de raadsgriffie, via telefoonnummer 14 055 of via e-mail: politiekemarkt@apeldoorn.nl.

Blijf op de hoogte

Blijf dagelijks op de hoogte van alles waar de gemeenteraad zich mee bezighoudt via Facebook en Twitter.