Stedendriehoek

Leefstijlmodule bij poliklinische hartrevalidatie

STEDENDRIEHOEK – Deze maand is de hartrevalidatie in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen gestart met een zogenoemde leefstijlmodule, gericht op Psycho Educatieve Preventie (PEP). Deze leefstijlmodule richt zich op gedragsverandering en stressmanagement bij hartpatiënten. Doel is patiënten nog beter te ondersteunen bij het aanpassen van hun leefstijl of juist blijven vasthouden van een gezonde leefstijl.

In vier bijeenkomsten staat de patiënt stil bij gezonder leven. Het in gang zetten van nieuw gedrag en dit op lange termijn blijven volhouden, is makkelijker gezegd dan gedaan. Denk maar aan het blijvend stoppen met roken, afvallen of meer gaan bewegen. Andere onderwerpen die aan bod komen, zijn: verwerking, acceptatie (partner), balans werkhervatting en vrije tijd, omgaan met stress en medicatie. Tijdens de training worden handvatten gegeven om zelf aan de slag te gaan. Voor de partner of naaste kan het zinvol zijn om deel te nemen aan deze training. Zij kunnen namelijk een belangrijke rol spelen bij het herstel van de patiënt.

De bijeenkomsten van de leefstijlmodule vinden plaats onder leiding van een psycholoog en medisch maatschappelijk werker. Ook een verpleegkundige, diëtist en bewegingsagoog zijn er vanuit hun expertise bij betrokken.

 

Hartrevalidatie is een nazorgprogramma voor hartpatiënten na onder andere een hartinfarct, hartstilstand, hartoperatie, dotterbehandeling, inwendige cardiale defribrilator (ICD) en pacemaker (PM). Enerzijds richt het zich op fysiek herstel. Onder begeleiding van de gespecialiseerd fysiotherapeuten trainen patiënten in groepsverband om onder meer de conditie te verbeteren, angst weg te nemen voor inspanning en grenzen te leren kennen. Anderzijds zijn er diverse informatiebijeenkomsten. Bijvoorbeeld over medische achtergrond,  risicofactoren, leefstijl, de invloed van een hartaandoening op het dagelijks leven van de revalidant en zijn naaste en ontspanningsoefeningen. In Apeldoorn zijn ook groepsbijeenkomsten met lotgenotencontact, waarbij aandacht wordt besteed aan werkhervatting, vervolg beweegpatroon, omgaan met medicatie en psychische aspecten. Soms zijn meerdere veranderingen in het levenspatroon nodig. Het vinden van een nieuw evenwicht kost tijd, hartrevalidatie kan hierbij ondersteunen.