Stedendriehoek

Kerschoten belangrijknnaoorlogs erfgoed

APELDOORN – De wijk Kerschoten in Apeldoorn is een toonbeeld van wederopbouw in Nederland in de periode tussen 1940 en 1965. Het Rijk heeft met dertig gemeenten afspraken gemaakt over het behoud van wijken uit deze periode. Wethouder Nathan Stukker ondertekende de afspraken namens de gemeente Apeldoorn: “We hebben het over het behoud van het karakter, waar we rekening mee houden bij toekomstige ontwikkelingen.”

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft dertig wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. In deze tijd is een groot deel van Nederland opnieuw ingericht, op een andere manier dan voor de oorlog. Kenmerkend is dat het vaak gaat om herhaalde bouwblokken, zoals rijtjeswoningen of gestapelde gezinswoningen. De wijken zijn ruim en samenhangend opgezet, met veel groen en voorzieningen op loopafstand.
De RCE noemde Kerschoten een ‘cultuurhistorisch waardevolle naoorlogse woonwijk’. “Het zuidelijk deel van Kerschoten laat heel mooi zien hoe de wederopbouw van Nederland plaatsvond”, legt wethouder Stukker uit. “De ruime, groene en stedenbouwkundige opzet en samenhang tussen bebouwing is typerend voor die tijd. Dit is in Kerschoten bijzonder goed gelukt en bewaard gebleven. Het is belangrijk om dat karakter te behouden en daar houden we rekening mee bij toekomstige ontwikkelingen in het gebied.”

De wijkraad is enthousiast over deze plannen en hoopt dat dit kansen biedt voor opgaven in de wijk. Stukker: “We hebben het over het behoud van het karakter, maar tegelijkertijd willen we de wijk wel verder ontwikkelen. Dat is ook nodig, want veel woningen vragen om modernisering. Bijvoorbeeld op het gebied van isolatie en energieneutraliteit. De kunst is om de wijk waar nodig te vernieuwen, zonder het naoorlogse en eigen karakter aan te tasten. Daar gaan we dus ons best voor doen.”