Stedendriehoek

Jeugdbestuur presenteert jeugdbestuursagenda 2024 – 2026

De nieuwe jeugdbestuursagenda van het jeugdbestuur van Waterschap Vallei en Veluwe is een feit. Het jeugdbestuur, bestaande uit acht enthousiaste jongeren, presenteerde maandag 17 juni de agenda aan het algemeen bestuur van het waterschap. De agenda is te lezen via Jeugdbestuur – Vallei en Veluwe (vallei-veluwe.nl).

Vijf thema’s

In de jeugdbestuursagenda zijn door de jongeren vijf thema’s aangewezen die zij belangrijk vinden: vergroening van de openbare leefomgeving, watervervuiling door (plastic) zwerfafval, watergezondheid, waterschapsbewustzijn en waterbewustzijn.

Aan de slag

Sinds hun installatie in maart 2024 hebben de jongeren tijdens hun vergaderingen hard gewerkt aan de nieuwe jeugdbestuursagenda. Het raakt aan onderwerpen die de jeugdbestuurders belangrijk vinden voor de toekomst van jongeren, zoals duurzaamheid, gezondheid en waterbewustzijn.

Marijn Ornstein, dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe: ‘Als je bedenkt dat het jeugdbestuur op 4 maart is geïnstalleerd, dan is het superknap dat je nu al een bestuursagenda bespreekt! En dan ook nog een agenda met hele mooie, slimme en creatieve ideeën.’

Emma van der Zee, één van de twee voorzitters van het jeugdbestuur: ‘Wij kijken ernaar uit om met iedereen samen te werken en onze visie voor een duurzame, waterbewuste toekomst te gaan realiseren.’

Toekomst

Met deze agenda onder de arm zet het jeugdbestuur zich de komende jaren in om het waterschap te voorzien van gevraagd en ongevraagd advies, maar vertalen zij ook de boodschap van het waterschap rondom deze onderwerpen naar leeftijdsgenoten. Eén van de manieren waarop ze een brede groep jongeren bereiken, is via sociale media. Op het instagram account @jeugdbestuurvalleiveluwe plaatsen ze regelmatig leuke, informatieve posts en stories over de thema’s en projecten waar zij als jeugdbestuurders mee bezig zijn.

Marijn Ornstein: ‘Wij vinden het heel belangrijk om een jeugdbestuur te hebben. Daarmee bundelen we de krachten en geven we de jeugd – de toekomst – een stem.’