Stedendriehoek

Hub helpt bij arbeidsbeperking

APELDOORN – Bedrijven, technologiepartijen, kennisinstellingen en sociaal werkbedrijf Lucrato starten in Apeldoorn de Technohub Inclusieve Technologie. Doel van de hub is om leren makkelijk te maken door nieuwe technologie in te zetten. Zo kunnen meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk.

Het accent ligt op werk in de metalektro, waar veel behoefte is aan gekwalificeerde medewerkers. Die sector wil graag onderzoeken hoe de inzet van technologie huidige werknemers en werkzoekenden met een arbeidsbeperking nog beter kan ondersteunen. Sommige mensen met een arbeidsbeperking komen niet aan het werk of dreigen juist hun baan te verliezen doordat zij niet meer mee kunnen komen. Met slimme inzet van technologie kunnen zij zich toch blijven ontwikkelen.

In de loop van 2021 opent de fysieke plek de deuren op het NewTechPark aan Vlijtseweg 144.