Stedendriehoek

Handen ineen voor minder voortijdige schoolverlaters

STEDENDRIEHOEK – Vorige week hebben de bestuurders van gemeenten en scholen, van voortgezet- en beroepsonderwijs, in de regio Stedendriehoek een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in de Kruittoren in Zutphen. Het doel van de samenwerking is om het aantal voortijdige schoolverlaters terug te dringen met landelijk 5.000 leerlingen per jaar. In de Stedendriehoek willen zij dat in 2020 het getal van 608 uitvallers per jaar teruggedrongen wordt naar 480 uitvallers per jaar.

In Nederland zijn er gemiddeld 25.000 leerlingen die jaarlijks school voortijdig verlaten. De wethouder van onderwijs van Apeldoorn, Johan Kruithof (zie foto) vindt dit zorgwekkend: “De cijfers geven aan dat zonder een diploma op minimaal mbo- of havoniveau, je meer kans hebt op werkloosheid, armoede, criminaliteit en andere problemen in de rest van je leven. We hebben de afgelopen jaren het aantal schoolverlaters al flink terug kunnen dringen. Dat is een mooi resultaat. We zijn echter nog niet klaar.” Wethouder Kruithof ziet dat een meerderheid van jongeren die uitvallen, vaak ingewikkelde problemen hebben. “Deze groep heeft intensievere begeleiding nodig om toch dat belangrijke diploma te halen.”

Om de jongeren intensievere begeleiding te bieden, hebben de gemeenten en scholen een programma opgesteld voor deze voortijdige schoolverlaters. Er wordt een soort vangnet gemaakt voor jongeren die extra steun nodig hebben om hun diploma te halen en om werk te vinden. Het programma biedt het verbeteren van studie- en beroepskeuze en het voorkomen van verzuim en uitval. Ook is er aandacht voor overstapmomenten in de (school)loopbaan van de jongeren en het verbinden van zorgaanbod onderwijs en zorgaanbod gemeente. Ook moet er verbetering plaatsvinden tussen de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

Om dit plan te realiseren, moet het samenwerkingsverband tussen veel partijen gaan plaatsvinden. Niet alleen tussen scholen en de leerplicht, maar ook met ouders, het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) en de jeugdverlening binnen de regio. Ellen Marks, lid van het college van bestuur van hogeschool Aventus, staat achter het plan: “Onze regionale aanpak van voortijdige schoolverlaters symboliseert onze ambitie. We willen ferm en met daadkracht de jongeren perspectief op hun toekomst geven en hen stimuleren de juiste stappen hiervoor te zetten. Samen, met elkaar!” Voor meer informatie over het programma, kijk op de website www.ferm-s3h.nl .