Stedendriehoek

Excursie naar de Kopermolen in Zuuk

ZUUK – Op vrijdagmiddag 18 augustus is er een excursie naar de Kopermolen in Zuuk. De excursie wordt georganiseerd door Veluws Museum Hagedoorns Plaatse in samenwerking met de Bekenstichting.

Vanuit de hal van Hagedoorns Plaatse vertrekt om 14.00 uur een gelimiteerde groep deelnemers naar de molen. Wie mee wil doen wordt gevraagd dit van te voren bij het museum te laten weten via telefoon 0578-627162. De deelnamekosten bedragen € 6,00; dit is inclusief museumbezoek.
De molen van Zuuk kent een rijke geschiedenis en is meerdere keren omgebouwd. Ze begon als korenmolen in 1539 en transformeerde in de eeuwen daarna van papiermolen naar kopermolen, van kopermolen naar papiermolen en van papiermolen weer terug naar de oorspronkelijke functie van korenmolen. Tijdens de excursie zal uiteraard gewezen worden op de nu nog zichtbare overblijfselen van de verschillende toepassingen. Ook het belang van het bijzondere bekenstelsel dat voor de wateraanvoer van de molen zorgt is een boeiend verhaal.