Stedendriehoek

De huisartsenspoedpost, wat kunt u daarvan verwachten?

Ik merk dat sommige patiënten van de huisartsenspoedpost hetzelfde verwachten als van de huisartsenpraktijk overdag. Deze verwachting klopt niet en zorgt soms voor teleurstellingen. Ik wil in deze column graag bespreken wat het verschil is tussen de eigen huisarts overdag en de huisartsenspoedpost.

Uw vaste huisarts kent uw persoonlijke situatie, is op de hoogte van uw gezondheid/ziektes en begeleidt u gedurende uw levensloop bij lichamelijke en psychische problemen. Bij de vaste huisarts kunt u meerdere problemen in één bezoek bespreken. Naast lichamelijke klachten kunnen ook andere klachten, zoals  bijvoorbeeld stress op het werk, worden besproken. Het voordeel van een vaste huisarts is dat patiënt en dokter elkaar kennen. Zowel de gezondheid van de patiënt als de gezondheidszorg(kosten) worden daar beter van. Wij, huisartsen, proberen daarom de zorg rond een patiënt vooral bij één dokter onder te brengen.

Alle huisartsen werkzaam in de regio Apeldoorn verzorgen diensten op de huisartsenspoedpost. Ze zijn samen verantwoordelijk voor beschikbaarheid van huisartsenzorg gedurende 24 uur, 7 dagen per week, het hele jaar door. Iedere huisartsenpraktijk krijgt tussen de 25 tot 35 diensten per jaar toebedeeld. Dat wil zeggen dat naast de werkdagen maandag tot en met vrijdag de huisartsen 25-35 dagen op de huisartsenpost werken.

Het blijkt lastig om extra huisartsen naar onze regio te halen. De huisartsenpost is verantwoordelijk voor de zorg voor ongeveer 240.000 inwoners binnen onze regio. Het kan soms erg druk zijn op de post. Om die reden wordt er zorgvuldig gekeken of uw zorgvraag thuishoort op de spoedpost.

Op de huisartsenspoedpost werken dokters afwisselend in diensten. In tegenstelling tot de vaste huisarts heeft de dokter op de post geen of beperkte inzage in uw medische dossier. U mag alleen naar de spoedpost wanneer u een medisch probleem heeft waarbij de behandeling niet uitgesteld kan worden (en niet omdat de openingstijden van de eigen huisarts slecht uitkomen). Op de spoedpost kunt u alleen de spoedeisende klacht bespreken. De dokter kan alleen spoedverwijzingen maken. De huisarts op de spoedpost kan, in tegenstelling tot de vaste huisarts, zeer beperkt laboratorium, röntgen of andere diagnostiek aanvragen. Er kan daarom door de dienstdoende dokter gevraagd worden om na het bezoek aan de spoedpost alsnog de eigen huisarts te bezoeken om aanvullende zaken te regelen.

Kortom, de huisartsenspoedpost is er alleen voor dringende medische problemen. We kunnen u er echter niet de service leveren die u bij de eigen huisarts gewend bent.