Stedendriehoek

De Ambelt Apeldoorn Gezonde School

APELDOORN – De Ambelt Markerichtersveld en de Ambelt Gentiaan College in Apeldoorn mogen zichzelf voortaan een Gezonde School noemen. Wethouder Nathan Stukker van sport onthulde het vignet samen met locatiedirecteur Liesbeth Wortelboer.

Met het vignet Gezonde School laat het speciaal (voortgezet) onderwijs van de Ambelt in Apeldoorn zien dat beide scholen voldoen aan de kwaliteitscriteria. Wethouder Stukker: “Werken aan gezondheid op school draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.”
Locatie Markerichtersveld biedt speciaal onderwijs (SO) aan kinderen tot 12 jaar. Op het Gentiaan College kunnen leerlingen terecht voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Beide scholen krijgen het vignet op basis van het thema Bewegen en Sport. De Ambelt in Apeldoorn mag zich nu drie jaar een gezonde school noemen. Locatiedirecteur Liesbeth Wortelboer was erg trots: “Als ik de leerlingen zie sporten, zie ik alleen maar blije gezichten.”
Sport is op de Ambelt een belangrijke pijler en op beide locaties wordt al langere tijd samengewerkt met Special Heroes. In dit programma kunnen leerlingen uit het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs onder schooltijd kennismaken met verschillende sporten. De vakdocenten gym die ook combinatiefunctionaris zijn, kunnen leerlingen begeleiden naar sportverenigingen en verenigingen bijstaan in het aanbieden van een aangepast sportaanbod. “Kinderen en jongeren vinden het leuk om te bewegen en te sporten. Met een gevarieerd beweeg- en sportaanbod levert de Ambelt Apeldoorn een belangrijke bijdrage aan een actieve leefstijl van kinderen en jongeren”, zeggen gymdocenten en combinatiefunctionarissen Lianne Drenth en Danny Bekkers.
In het programma Special Heroes staan de sport- en cultuurwensen van de leerlingen centraal. Volgens projectmedewerker Kris Boneschansker maken de leerlingen kennis via een vaste methode met lokale sport- en cultuuraanbieders. Eerst in de veilige omgeving van de school, vervolgens samen met een docent buiten school. Op deze manier wordt samen met de leerling gezocht naar een vrijetijdsbesteding voor nu en in de toekomst zoals drummen, fotografie, hockey, voetbal of dans. Zo kan de Ambelt haar leerlingen op een voor hun veilige manier begeleiden.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties op het gebied van onderwijs en sport. Samen maken zij zich sterk voor gezondheidsbevordering in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.