Stedendriehoek

Beleef het Apeldoorns Kanaal

APELDOORN – Het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal is een blijvende ambitie van de gemeenten langs het kanaal, het waterschap, de provincie en Stichting Apeldoorns Kanaal. Op initiatief van Apeldoorn is er sinds vorig jaar geregeld overleg om deze ambitie stapje voor stapje dichterbij te brengen.

 

Verantwoordelijk wethouder Johan Kruithof: “Laat ik er duidelijk over zijn; het zal nog vele jaren duren eer we over het kanaal van Hattem naar Dieren kunnen varen. Dat is een stip op de horizon. Maar dat neemt niet weg dat we nu al veel kunnen doen. Als bruggen vervangen moeten worden, zorgen we er bijvoorbeeld voor dat ze beweegbaar kunnen worden. En we kunnen ook al meer levendigheid op en rond het kanaal organiseren. Het kanaal moet onderdeel worden van het toerisme op de Veluwe. We werken nu goed samen met alle betrokken partijen.”

Overtoom
Het bevaarbaar maken van het noordelijk deel tot Apeldoorn lijkt het snelst haalbaar. Stichting Apeldoorns Kanaal heeft advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van een Boat Conveyor (zie foto) voor de plek waar de A50 het kanaal kruist. Hiermee zouden boten over grote transportbanden over de snelweg worden getrokken. Rick Scholten, secretaris van de Stichting: “Eigenlijk is het een moderne versie van een overtoom die we allemaal nog wel kennen uit het bekende kinderliedje. Het onderzoek laat zien dat de Boat Conveyor een innovatief ontwerp is, uniek in Europa. Het is een realistisch alternatief en bovendien de goedkoopste oplossing voor het opheffen van  dit knelpunt. Samen met een bezoekerscentrum is het een toeristische attractie.”

Levendigheid
Op korte termijn kan het kanaal al veel levendiger worden gemaakt. Daarvoor wordt gekeken naar het verbinden en versterken van initiatieven van ondernemers, bewoners en verenigingen. Dit in navolging van eerdere successen van een vergelijkbare aanpak bij de Waal. Het levendiger maken van het kanaal en het onderdeel maken van de toeristisme op de Veluwe, past naadloos bij één van de strategische doelen van Apeldoorn, namelijk die van het Toeristisch Toplandschap.