Stedendriehoek

Apeldoorn investeert in onderwijshuisvesting

APELDOORN – De grote schoolbesturen in Apeldoorn hebben samen afspraken gemaakt voor de toekomst van het basisonderwijs. Dit is nodig aangezien de leerlingenaantallen dalen en de capaciteit en kwaliteit van de schoolgebouwen op peil moeten blijven. Het maken van onderlinge afspraken was een voorwaarde van de gemeente Apeldoorn om duurzaam te kunnen investeren in de huisvesting van de basisscholen.

Verantwoordelijk wethouder Johan Kruithof: “Het is fijn dat de schoolbesturen eruit zijn gekomen. Wij vinden het van belang dat er voldoende keus is voor ouders in de wijken en dat de basisscholen in de dorpen zo veel mogelijk open blijven. Nu kunnen we de volgende stap zetten en investeren. We kijken daarbij onder andere naar het revitaliseren van de scholen in Ugchelen en een grondige aanpak van een aantal basisscholen in De Maten.”

 

Afspraken scholen

De Veluwse Onderwijsgroep, PCBO Apeldoorn, Leerplein 055 en stichting AVOO hebben hun afspraken vastgelegd in de notitie ‘Duurzaam investeren in onderwijshuisvesting in Apeldoorn’. Hierin staan onder meer de volgende afspraken: een ongezonde concurrentiestrijd wordt vermeden door het gezamenlijk monitoren van de leerlingenaantallen; de capaciteit van het schoolgebouw is het uitgangspunt bij de toelating van het maximaal aantal leerlingen; voldoende en krachtig openbaar en bijzonder onderwijs in de wijken wordt gegarandeerd; een wijkgerichte aanpak is het uitgangspunt bij renovatie en vervangende nieuwbouw; het open houden van de scholen in de dorpen is een gezamenlijke inspanningsverplichting van de gemeente en de schoolbesturen; het doel van een integraal kindcentrum is de optimale kindontwikkeling met één doorgaande leerlijn en vanuit één pedagogische en didactische visie. Dit kan het beste gerealiseerd worden door de bedrijfsvoering van een school en een aanbieder van kinderopvang te integreren.

 

Proces

Eind 2015 werd de kadernota onderwijshuisvesting 2016-2019 vastgesteld. Daarbij zijn afspraken gemaakt met de kleine schoolbesturen in Apeldoorn om te investeren in hun schoolgebouwen. De afspraken die nu met de grote schoolbesturen zijn gemaakt, samen met de kadernota uit 2015, vormen de basis om te investeren in onderwijshuisvesting de komende jaren. De uitvoeringsnota zal in september 2017 aan de gemeenteraad ter consultatie worden voorgelegd.